Ốc Nerita Vàng

1.000 

Trong thủy sinh cảnh, ốc Nerita vàng thường được sử dụng để làm sạch các loại rêu biển trong bể thủy sinh. Chúng có thể là một phần quan trọng của hệ thống cân bằng sinh thái trong bể, giúp duy trì môi trường nước sạch và làm cho bể thủy sinh trở nên hấp dẫn hơn với màu sắc vàng sáng của họ.

Ốc Nerita Vàng

1.000 

Danh mục: Từ khóa:
MENU
DEMO