Ốc Nerita Vân

1.000 

Ốc Nerita Vân là loài ốc ưa thích ăn tảo và rêu biển. Chúng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển của rêu biển trong môi trường biển. Loài này thường được người nuôi thủy sản cảnh sử dụng trong bể thủy sinh để giữ cho bể luôn sạch sẽ và làm cho môi trường nước trở nên tốt hơn cho các loài khác.

Ốc Nerita Vân

1.000 

Danh mục:
MENU
DEMO