Ốc Nerita Gai

3.000 

Ốc Nerita Gai thường sống dọc theo vùng biển nước mặn và đá rạn. Trong thủy sinh cảnh, chúng có thể được giữ trong bể biển nhân tạo hoặc bể nước mặn, tạo nên một phần của môi trường tự nhiên với vẻ đẹp độc đáo và cung cấp lợi ích sinh thái cho hệ thống bể.

Ốc Nerita Gai

3.000 

Danh mục: Từ khóa:
MENU
DEMO