Cá Killy Kilo

115.000 

Do tính cách và cách sống đặc biệt của chúng, cá Killy Kilo thường không phù hợp với các bể cá cảnh thông thường và yêu cầu môi trường và điều kiện nuôi cấy đặc biệt. Tuy nhiên, với sự quan tâm và hiểu biết về cách sống của chúng, bạn có thể nuôi thành công cá Killy Kilo trong một bể cá thủy sinh đẹp mắt.

Cá Killy Kilo

115.000 

Danh mục: Từ khóa:
MENU
DEMO