Tép RC – Rili Đỏ – SRC – Fire Red – Panter fired – Bloody Mary

1 . Tép RC

-Tép Rc màu sắc thì nhợt không đẹp như các màu khác . nhưng bù lại giá thành thì rẻ hơn các dòng tép đỏ khác

đa số thì dòng này gần như 99% là là tép trống

– Tên thường gọi là RC Thái

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

PH: 6.4 – 7.6
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

 

2. Tép Rili Đỏ

– Khác biệt nằm ở . Đầu đỏ – Đuôi đỏ thân bụng có khoang trắng .

– Tên khoa học : Red Rili

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

PH: 6.4 – 7.6
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

 

3. Tép SRC

– Tép Src . Có màu sắc đỏ , nhưng trên thân sẽ không được đều màu rất dễ phân biệt , đặc biệt chân sẽ bị màu trắng .

– Tên khoa học  : super red cherry

PH: 6.4 – 7.5
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

 

4. Tép Fire Red

– Tép Fire Red , có màu sắc tương đối đỏ và chân cũng tương đối đỏ

Sự khác biệt giữa tép Fire Red và SRC . là trên thân . thân cửa tép Fire Red sẻ không phị vở màu .

Mà ngược lại là sứ thân dầy và đỏ đều nhau

– Tên khoa học  : Fire Red

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

PH: 6.4 – 7.6
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

 

5. Tép Panter Fired Red

– Tép panter fire red , có màu sắc đỏ liền từ thân đến chân , rất dễ phân biệt với các dòng tép đỏ khác . Sứ trên lưng cũng sẻ dầy và nỗi bật hơn

– Tên khoa học  : Panter Fired Red

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

PH: 6.4 – 7.6
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

 

6. Tép Bloody Mary

– Bloody mary ,có màu sắc đỏ sẫm

gần như màu rựu vang . vỏ bóng vẻ đẹp cực kỳ khác biệt

– Tép Bloody mary , Không thuộc dòng tép đỏ .

Được lai tạo từ tép socola và tép đỏ

Mình đưa vào phân biệt tép đỏ , để các bạn dễ phân biệt .

Tép Blooy mary là tép đỏ từ thịt . có lớp vỏ mỏng

Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy thịt của tép bloody mary

– Thông số yêu cầu để nuôi tép cảnh

PH: 6.4 – 7.6
KH: 0 – 10
GH: 4 – 14
TDS: 80 – 200
Nhiệt độ: 18 – 29°C

MENU
DEMO