Khuyến Mãi

Cửa hàng

PHÂN LOẠI

TÉP MÀU

Một trong những dòng tép phổ thông được nhiều người lựa chọn trên thị trường Tép Cảnh.

CÁC LOẠI TÉP MÀU

TÉP LẠNH – TÉP ONG

Một trong những dòng tép nước ngọt có họ Caridina cf. cantonensis.Chúng mang màu sắc đặc biệt, có giá trị cao và sống trong môi trường có nhiệt độ thấp.

CÁC LOẠI TÉP ONG

TÉP SULAWESI

Tép SULAWESI là một loài tép cảnh, có nguồn gốc ở đảo SULAWESI ở INDONESIA.

Sống ở môi trường có độ PH cao, và có màu sắc đa dạng nổi bật.

CÁC LOẠI SULAWESI

sản phẩm khác

ĐỒ CHƠI TÉP

PHỤ KIỆN TÉP

lũa và đá